Handelsområde

Ett handelsområde med shopping och volymhandel har byggts utmed E22 i Hammar. Handelsområdet som heter C4 Shopping öppnade hösten 2017. Planerna på ett handelsområde har funnits sedan mitten av 2000-talet.

I mitten av 2000-talet gick en grupp handlare i Kristianstad samman i ett konsortium och köpte Hammarshus och lantbruket Hammars Gård. De hade planer på att bygga ett handelsområde. Vid samma tid visade även ett stort möbelföretag intresse för att bygga ett nytt varuhus i området.  Det blev inget varuhus men platsen var identifierad som ett bra ”skyltläge” för handel utmed motorvägen.

Kommunen köpte marken

I arbetet med översiktsplanen hade kommunen pekat ut området som lämpligt utbyggnadsområde både för bostäder, handel och nya vägar. Istället för att utnyttja förköpsrätten gjordes 2006 en överenskommelse med handelskonsortiet. Överenskommelsen innebar att kommunen köpte marken och konsortiet fick senare, när detaljplanen blivit klar, köpa tillbaka den del av marken som skulle användas till handelsområdet.  

Kommunens inställning till nya handelsområden

Kommunens hållning har varit att man först ville stärka centrumhandeln innan det byggdes ett nytt handelsområde. Detta gjordes genom bygget av Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.

Protester mot etablering av köpcentrum

En grupp bestående av handlare och fastighetsägare i centrum tillsammans med Nätverk Kristianstad protesterade mot utbyggnaden genom uppropet "Ja till folkomröstning. Nej till köpcentrum i Hammar". I juni 2013 lämnade gruppen in en namninsamling med kravet om en folkomröstning om etableringen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 8 oktober 2013 att säga nej till en folkomröstning. Kommunfullmäktige ansåg att en företagsetablering är olämplig att behandla i en folkomröstning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.