Bostadsområde Hammar

Hammar bostadsområde blir Kristianstads nya stadsdel. Hundratals bostäder ska erbjuda varierande boendeformer och bostadstyper. Här kommer att finnas radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus från två till sex våningar i sex olika kvarter. Byggstart tidigast hösten 2017.

I Hammar finns sedan tidigare en stor villabebyggelse. Det nya området kommer att erbjuda andra typer av bostäder. Dels en tätare bebyggelse med flerbostadshus och dels områden med radhus, parhus och kedjehus. Här kan också finnas andra samhällsfunktioner än bostäder, om kommunen beslutar så.

Sju byggherrar

Området har markanvisats av kommunen. Det betyder att byggherrar har lämna in förslag på vilka bostäder de vill bygga i de olika kvarteren. Kommunen har sedan valt ut sju förslag som man vidareutveckla tillsammans med byggherrarna. 

Kvarter A

36 lägenheter i bostadsrätt. Bostadsstorlek: 109-138 kvm. 2-3 våningar.

Byggherre: NCC Building/SHH Bostad AB

Kontakt/ mer information om området


Kvarter B

22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek 126 kvm. 2 våningar.

Byggherre: Hem 1

Kontakt/ mer information om området

Kvarter C

22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek: 126 kvm. 2 våningar.  

Byggherre: GBJ Bygg

Kontakt/ mer information om området

 

Kvarter D

Drygt 100 lägenheter i hyresrätt. Bostadsstorlek: 1-5:or. 4 våningar.

Byggherre: AB Kristianstadsbyggen

Kontakt/ mer information om området


Kvarter E (del av)

52 lägenheter i hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.

Byggherre: CFAST

Kontakt/ mer information om området

 

Kvarter E (del av)

60 lägenheter i hyresrätt. Bostadsstorlek: 1-4:or. 5-6 våningar

Byggherre: Brinova

Kontakt/ mer information om området


Kvarter F

104 lägenheter i hyresrätt. Bostadsstorlek: 2-4:or. 3-4 våningar.

Byggherre: K-fastigheter

Kontakt/ mer information om området

 

Delaktighet, trygghet och hälsa

Bostadsområdet ska innehålla bostäder och boendemiljöer av god kvalitet. Området präglas av delaktighet, trygghet, hälsa för de boende och besökande. För att skapa Hammar bostadsområde krävs en god dialog och samverkan.

Byggstart 2017

Vatten, avlopp och gatuutbyggnad i området planeras vara färdigt under hösten 2017. Då kan husen börja byggas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.