Illustration över hur Hammarområdet kan utvecklas med bostäder, nya vägar och handelsområde.
Illustration över hur Hammarområdet kan utvecklas med bostäder, nya vägar och handelsområde.

Hammarområdet

Kristianstads kommun bygger ut området Hammar i östra Kristianstad. I området planeras en helt ny stadsdel med över 400 bostäder, skolan är utbyggd och renoverad och det byggs en ny infartsled till staden. Även ett handelsområde med köpcentrum etableras.

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland annat bussarna mot Åhus och Bromölla och detta är en förlängning av Kristianstadslänken. Därför har Hammar pekats ut som ett lämpligt område för staden att växa.

Förbifart Hammar

En ny infartsled, förbifart Hammar, byggs parallellt med E22. Vägen ska avlasta Blekingevägen och öka trafiksäkerheten när Hammar växer. Den nya vägen får namnet Fundationsvägen.

Förutom en ny förbifart byggs även gång- och cykelvägar med tillhörande tunnlar, nya cirkulationsplatser och även nya grönområden.

Ingen byggtrafik kommer att gå på Blekingevägen genom Hammar.

Tidplan 

  • Juni 2016 - bygget startar
  • Augusti  2017 - förbifarten öppnar
  • Juni 2018 - övriga arbeten helt klara

Trafikplats Hammar

Trafikverket bygger två nya cirkulationsplatser på väg 118 vid trafikplats Hammar så att den nya infartsleden, förbifart Hammar, kan ansluta till trafikplatsen. Ombyggnaden pågår mellan den 22 mars 2017 och ska vara helt klart den 30 augusti 2017.  Trafiken påverkas när hastigheten sänks förbi arbetet och det är risk för köbildning. Kör försiktigt förbi arbetsområdet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.