Hammarområdet

Kristianstads kommun bygger ut området Hammar i östra Kristianstad. I området planeras en helt ny stadsdel med över 400 bostäder, skolan är utbyggd och renoverad och en ny infartsled har byggts till staden. Även ett handelsområde med köpcentrum etableras.

Det nya bostadsområdet växer fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet.
Det nya bostadsområdet växer fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet.

Bostadsområde Hammar

Hammar bostadsområde blir Kristianstads nya stadsdel. Hundratals bostäder erbjuder varierande boendeformer och bostadstyper. Här kommer att finnas radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus från två till sex våningar i sex olika kvarter. Byggandet startade hösten 2017.

Nya vägar och ombyggd trafikplats

För att avlasta Blekingevägen genom Hammar och öka trafiksäkerheten när Hammar växer med nya bostäder och handelsområde har en helt ny infartsled  byggts runt Hammar. Vägen heter Fundationsvägen och öppnade för trafik den 1 september 2017. Även  trafikplats Hammar vid E22 har byggts om.

Därför byggs Hammar ut

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland annat bussarna mot Åhus och Bromölla och detta är en förlängning av Kristianstadslänken. Därför har Hammar pekats ut som ett lämpligt område för staden att växa. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.