Hammarområdet

Kristianstads kommun bygger ut området Hammar i östra Kristianstad. I området planeras en helt ny stadsdel med över 400 bostäder, skolan är utbyggd och renoverad och det byggs en ny infartsled till staden. Även ett handelsområde med köpcentrum etableras.

Illustration över hur Hammarområdet kan utvecklas med bostäder, nya vägar och handelsområde.
Illustration över hur Hammarområdet kan utvecklas med bostäder, nya vägar och handelsområde.

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland annat bussarna mot Åhus och Bromölla och detta är en förlängning av Kristianstadslänken. Därför har Hammar pekats ut som ett lämpligt område för staden att växa.

Fundationsvägen, den nya infartsleden runt Hammar
Fundationsvägen är den nya infartsleden runt Hammar. Foto: Barslund

Nya vägar och ombyggd trafikplats

För att avlasta Blekingevägen genom Hammar och öka trafiksäkerheten när Hammar växer med nya bostäder och handelsområde har en helt ny infartsled  byggts runt Hammar. Vägen heter Fundationsvägen och öppnade för trafik den 1 september 2017.

Det byggs även gång- och cykelvägar med tillhörande tunnlar och nya grönområden i området.

För att kunna ansluta den nya vägen till trafikplats Hammar vid E22 har Trafikverket byggt två nya cirkulationsplatser på väg 118.

Ingen genomfartstrafik på Blekingevägen

Trafik till och från väg 118 och E22 vidare mot centrala Kristianstad använder Fundationsvägen och Blekingevägen stängs för genomfartstrafik. Delar av Blekingevägen kommer att byggas om till bussgata.

Tidplan 

 • Juni 2016 - bygget av Fundationsvägen startar
 • Mars 2017 - ombyggnaden av trafikplats Hammar vid E22 startar
 • Augusti 2017 - ombyggnaden av trafikplats Hammar är klar
 • 1 september  2017 - Fundationsvägen öppnar och Blekingevägen stängs av för genomfartstrafik
 • Hösten 2017 - delar av Blekingevägen byggs om till bussgata
 • Juni 2018 - övriga arbeten runt Fundationsvägen helt klara.

Vad kostar det?

Bygget av den nya vägen inklusive gång- och cykelvägar, grönområden samt ombyggnaden av trafikplats Hammar beräknas kosta totalt 147 miljoner kronor. Av det betalar kommunen 45 miljoner kronor och resten finansieras av handelskonsortiet som bygger handelsområdet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.