GC-väg i Viby

I maj kommer Kristianstads kommun inleda arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg i Viby. En knapp kilometer ny asfalterad GC-väg.

En GC-väg som kommer att sammanbinda Storspovsvägen med Kvarnnäsvägen och Fågelängsvägen, vilket innebär att man inte längre behöver cykla inom gatorna i Viby för att ta sig säkert till och från Åhus.

Byggtiden beräknas till cirka en månad och planeras vara klar i slutet av juni.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.