Ombyggnad av centrala reningsverket

För att Kristianstad ska kunna växa, måste även infrastrukturen anpassas. För att fler ska kunna bo i Kristianstad och för att företag ska kunna etablera sig här behöver det centrala reningsverket byggas ut och byggas om.

Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.
Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.

Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956. Det renoverades grundligt 1976 och senast 1992 till den kapacitet som verket har idag. Verket kan hantera avlopp från en befolkningsmängd som motsvarar 160 000 personer. Det kan låta som god marginal för reningskapaciteten, med tanke på att kommunen har 83 000 invånare, men Kristianstad har flera stora livsmedelsindustrier som också skickar sitt avlopp till det centrala reningsverket. För att säkerställa att Kristianstad kan möta tillväxten, och därmed de framtida behoven av avloppsrening, så byggs ny det centrala reningsverket om och byggs ut. Det är tänkt att kapaciteten ska byggas ut till motsvarande 260 000 personer.

Tre av de fem reningsstegen ska byggas ut i verket och i framtiden planerar kommunen även att anlägga så kallade polerdammar i anslutning till verket. De ska hjälpa till att hantera de ökande problemen med läkemedelsrester i det inkommande avloppet.

Just nu pågår förprojektering. Projektet beräknas gå in i byggfas under vintern 2018 och driftsättas under våren 2019. Polerdammarna är ännu inte tidsatta eller projekterade.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.