Åhus - Täppetleden, mittkvarteret

Sex byggföretag producerar tillsammans runt 160 bostäder i ett bostadsområde i Åhus som kallas Täppetleden, mittkvarteret. Byggstart beräknas till våren 2021 med första inflyttning under 2022.

Viktiga faktorer vid utformningen av området har varit god gestaltning av bostad och boendemiljö, lösningar för tät bebyggelse och mervärden som de olika byggherrarna har kunnat erbjuda. En stor variation erbjuds, både i upplåtelseformer och i bostadsstorlekar.

Området i Åhus innehåller fem kvarter med totalt runt 160 bostäder i storlekar mellan 2 och 5 rum och kök. De utvalda byggherrarna är Svenska Boställen, 3Hus, Brinova, Eksjöhus, NCC och GBJ. De fördelar byggandet mellan sig så här:

  • I kvarteret Hagtornen uppför Svenska Boställen 28 lägenheter som bostadsrätt/ hyrboköp
  • I kvarteret Getapeln uppför 3Hus 24 radhus som bostadsrätt
  • I kvarteret Kamomillen uppför Brinova två hus med vardera 16 lägenheter som hyresrätt och Eksjöhus uppför 20 radhus som bostadsrätt
  • I kvarteret Getramsen uppför Brinova ett hus med 16 lägenheter som hyresrätt och NCC uppför 40 radhus som bostadsrätt
  • I kvarteret Lungörten uppför GBJ 32 radhus som bostadsrätt.

Byggstart blir under våren 2021 och området beräknas vara utbyggt under 2022.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.