Byggprojekt

Många stora byggprojekt planeras, pågår eller står nyligen klara. Satsningar som krävs för att locka fler invånare, företag och besökare.

För att vår kommun ska kunna fortsätta erbjuda en god service och välfärd, behöver fler människor i arbetsför ålder flytta till kommunen. Vi behöver både fler invånare, företag och besökare. Fler ungdomar ska vilja stanna kvar eller återvända när de börjar arbeta och betala skatt. Därför krävs satsningar som kan locka fler inflyttare, företag och besökare.

Stora byggprojekt för framtiden

Det finns en stor växtkraft i vår kommun. Flera stora. strategiska projekt har byggts upp eller pågår. Utbyggnaden av Hammarområdet i östra Kristianstad, Sånnaskolan, Centrala reningsverket och Kristianstads badrike är några exempel. Dessa byggprojekt tillför nya värden till kommunen. Du kan läsa mer om de olika projekten i högermenyn.

Viktiga förutsättningar för utveckling

Några viktiga förutsättningar för att nordöstra Skåne ska utvecklas i takt med den övriga städer i Öresundsregionen är:

  • ett näringsliv präglat av entreprenörskap och samverkan
  • ett bra och varierat bostadsutbud
  • ett förbättrat vägnät med motorvägsstandard genom Skåne
  • en väl utbyggd kollektivtrafik
  • ett rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser
  • aktiva insatser för hållbar utveckling.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.