Tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna under 2020 konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras.

Byggnadsnämnden undersöker därför om byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras inom kommunen.

Det handlar i många fall om idrottshallar eller andra byggnader dit allmänheten har tillträde. Men det kan även vara andra byggnader som till exempel mässhallar, köpcentrum, industrilokaler eller lagerlokaler m.fl. Byggnader med denna takkonstruktion kan vara under projektering eller uppförande och det är därför viktigt att identifiera även dessa.

Om du som fastighetsägare, förvaltare, projektör och annan aktör inom bygg- och fastighetsbranschen eller som allmänhet har kännedom om en byggnad med underspända limträtakstolar uppmanas du att fylla i formuläret nedan eller kontakta bygglovsavdelningen på 044-13 25 00 under vardagar mellan 10-12.

När du kontaktar bygglovsavdelningen ha gärna följande uppgifter till hands: fastighetsbeteckning eller adress,  typ av byggnad, typ av verksamhet och kontaktuppgifter.

Mer information finns på Boverkets hemsida. Se länkar under rubriken relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.