Testpanel bygglovsavdelningen

På den här sidan finner du formulär för att anmäla intresse att ingå i bygglovsavdelningens testpanel.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.