Solenergianläggningar

Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. Det krävs inget bygglov om de placeras på marken. För solenergianläggningar som placeras på tak gäller särskilda regler.

Solenergianläggningar kan vara en solfångare som värmer till exempel luft eller en vätska. Det kan också vara solceller som producerar el.

Solenergianläggningar på marken

Solceller och solfångare som placeras på marken kräver inget bygglov.

Solenergianläggningar på tak

Solenergianläggningar som placeras på taket på en- och tvåbostadshus eller på komplementbyggnader som tillhör ett småhus kräver inget bygglov om anläggningen:

 • har en yta som inte överstiger 40 kvadratmeter
 • placeras på ett en- eller tvåbostadshus som inte ingår i grupphusbebyggelse
 • inte har något särskilt kulturhistoriskt värde
 • inte ligger i ett område med särskilda kulturhistoriska eller miljömässiga värden
 • inte sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka höjden nämnvärt
 • inte orsakar betydande olägenhet för närboende eller för trafiken genom reflektioner och bländning
 • inte strider mot några andra bestämmelser i plan- och bygglagen eller i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Är du tveksam om du uppfyller alla kraven så kontakta oss gärna i förväg. Kom även ihåg att det är bra att kontakta grannarna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.