Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt eller i pappersformat.

Nybyggnadskartan ska normalt sett också innehålla vatten- och avloppsanslutningar, marknivåer, avgränsade vägar och gator, när dessa är kända.

Nybyggnadskarta krävs vid

  • ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • tillbyggnad på mer än 15 kvadratmeter byggnadsarea (uterum är undantagna) av enbostadshus och fritidshus inom område med detaljplan.

När nybyggnadskarta beställs för en åtgärd då anslutningspunkter för VA inte behövs, kan en enklare form upprättas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.