Mur, häck och plank

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växter ut mot gatan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

I särskilda fall, ex kulturhistoriskt värdefulla miljöer, kan andra mått och lösningar behöva diskuteras.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana – minst 2,5 m
  • Över cykelväg – minst 2,5 m
  • Över körbana – minst 4,5 m

Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen ska – för att släppa igenom ljuset på vägar och gång- och cykelbanor – beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

På plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.  

Bygga mur eller plank

Om du ska bygga en mur eller ett plank så behöver du söka bygglov. Det gör du enklast via e-tjänsten "Bygglov: Ansök om bygglov, marklov och andra åtgärder". Det går också bra att använda blanketten som finns under rubriken Relaterad information på denna sida.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.