Vesslan - tomt 3

Denna tomt vid kvarterets nordöstra hörn ingick i äldre tid i en större tomt, som omfattade också de två granntomterna i väster.

Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Vesslan

Här bodde änklingen Jöns Åkesson fram till sin död 1870. Hans hus, som låg kvar till slutet av 1980-talet och som bestod av en bostadsdel i norr med dels putsade väggar, dels tegelväggar och en uthusdel i söder i skiftesverk, kan tänkas ha uppförts under första hälften av 1800-talet.

Några år in på 1870-talet flyttade sjömannen Ola Nilsson Berg hit. Efter hans död tio år senare tog änkan Bengta Johnsdotter Berg över. År 1898 blev hamnarbetaren Ola Jönsson ny ägare och tio år senare fick han bygglov för bl.a. flyttning av dörr och fönster i gatufasaden och ommurning av bakugn. Ola Jönsson dog vid mitten av 1950-talet och fastigheten ärvdes 1958 av Anna Olsson.

År 1987 köptes fastigheten av Ulrika Skoogh och året därpå gavs dels rivningslov, dels bygglov för ett nytt bostadshus med inredd vind, ritat av arkitekten SAR Guntram Schott, Arkitektgården i Kristianstad, vilket i stora drag är en kopia av det gamla huset. En garage- och förrådsbyggnad uppfördes också, i sydväst på tomten. – Fastigheten hade samma ägare ännu 2000.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.