Tenaljen - tomt 3

På vad som blev denna tomt låg vid mitten av 1850-talet ett krutkapell, av karta från tiden att döma.

Ort: Kristianstad
Område: Norr
Kvarter: Tenaljen

Den nutida tomten sålde staden 1922 till bataljonsveterinären Carl Bertilsson, som året därpå sålde till lärarinnorna Anna och Ester Håkansson, vilka samma år fick bygglov för ett bostadshus i ett och ett halvt plan, som ritats av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad. Det försågs med frontespis i norr och takkupa med balkong i söder.

År 1944 blev Ester Håkansson ensam ägare och 1969 övergick fastigheten i Tomas Cecil Håkanssons ägo. Senare ägare har varit bl.a. Oskar Julius Norén och Håkan Olsson. År 1999 köptes fastigheten av Mona Holmqvist och Bengt Selghed.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.