Skräddaren - tomt 6

Tomten utgör mittpartiet i kvarteret, vilket i äldre tid nästan helt utgjordes av mark, som tillhörde den strax norr därom belägna bondgården Åhus nr 55.

Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Skräddaren

På vad som senare blev den ifrågavarande tomten finns på en karta från mitten av 1800-talet utritad en byggnad, som förefaller kunna vara den nuvarande. År 1911 köpte änkan Elna Olsson av änkan Hanna Svensson på ovannämnda gård vad som blev den nuvarande tomten, en avsöndring från en större tomt. Elna Olsson flyttade sedan hit 1916. Vem som bott i huset före henne är oklart; möjligen kan det bland andra ha varit skräddaren och husägaren Måns Persson, som dog 1910.

År 1936 köpte vägarbetaren Albin Hägg fastigheten av Elna Olsson och flyttade hit. Huset reparerades och byggdes om. Bl.a. inreddes boningsrum i en tidigare uthusdel i väster.

Dödsboet efter Albin Hägg sålde 1972 fastigheten till civilingenjören Bernt Thelander. Han fick året därpå bygglov för interiöra förändringar i sitt fritidshus, bl.a. inredande av vind, och för takkupa mot söder samt ytterligare ett år senare för en uterums- och förrådsbyggnad söder om husets östra del. År 1978 fick han bygglov för uppförande av garage- och förrådsbyggnad i sydväst på tomten.

Fastigheten förvärvades 1999 av Jan och Eivor Pernesten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.