General Ulfeldt - inledning

Detta kvarter är beläget norr om Lilla Torg och hängde i äldre tid, fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret norr om denna gata.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Det var alltså fråga om ett enda långsträckt kvarter mellan de båda torgen. Kvarteret begränsas av Hesslegatan i norr, Lilla Torg (eller Cardellsgatan) i söder, Västra Storgatan (tidigare Stora Westra Gatan) i väster och Östra Storgatan (tidigare Stora Östra Gatan) i öster. Det har namn efter lensmannen i Kristianstad på 1640-talet, generalen Ebbe Ulfeldt.

Efter en sammanläggning i sen tid har de nuvarande tolv tomterna numren 1-8 och 11-14.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.