Frimuraren - inledning

Detta kvarter, som är beläget söder om Stora Torg, hängde i äldre tid fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret söder om denna gata.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Kvarteret Frimuraren begränsas av Stora Torg/Nya Boulevarden i norr, Hesslegatan i söder, Västra Storgatan (tidigare Stora Westra Gatan) i väster och Östra Storgatan (tidigare Östra Stora Gatan) i öster. Det har namn efter  frimurarnas stora byggnadskomplex inom norra delen.

Sedan lång tid tillbaka omfattar kvarteret fem tomter, i dag med numren 1-5.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.