Fotangeln - tomt 4

Den nuvarande tomten, utgörande kvarterets sydöstra del, motsvarar i stort tre tomter vid början av 1780-talet.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Den norra av dem var då bebyggd med ett korsvirkeshus vid gatan och två trähus inne på tomten. År 1804 var murmästaren Ludvig Dumling ägare. Gatuhuset beskrivs då som ett tvåvånings korsvirkeshus, inrett till bostad och försett med inkörsport. Två gårdslängor fanns i norr, den ena i två våningar i korsvirke med bl.a. kök och spiskammare samt svalgång i ovanvåningen och den andra i en våning i knuttimring med stall. Omkring 25 år senare beskrivs två gårdsbyggnader på sådant sätt, att den ena mer eller mindre kan ha motsvarat de två ovannämnda och den andra vara nytillkommen. Den mellersta tomten var omkring 1780 bebyggd med ett gatuhus i korsvirke och två gårdshus i resp. korsvirke och trä. Den hade 1805 också den ovannämnde murmästare som ägare. Den tredje tomten, längst i söder, var omkring 1780 bebyggd med korsvirkeshus längs gatorna och trähus inne på gården. År 1828 fanns på denna tomt ett boningshus i korsvirke i såväl en som två våningar vid gatan i öster, ett boningshus i dels korsvirke, dels trä i en våning längs gatan i söder och ett boningshus i trä, tydligen i såväl en som två våningar, inne på gården.

Efter den omfattande brand, som 1847 härjade i området, låg denna del av kvarteret uppenbarligen obebyggd ända fram till omkring 1878, då handlanden A. F. Krumlinde lät uppföra det nuvarande huset i tegel i tre våningar med ett hörntorn längs gatorna och en trevånings vinkelbyggd gårdsbyggnad, ett halvhus, i tegel. Hela gatuhuset innehöll lägenheter, också i källarvåningen, och inkörsport i söder. I gårdshuset fanns lägenheter, packhus och vagnsport. Vid början av 1910-talet hade tre rum tagits i anspråk som affärslokal och vid mitten av 1920-talet framgår, att affärsrörelse fanns i källarvåningen och vid början av 1930-talet fanns i denna våning affärslokaler, måleriverkstad och skomakeriverkstad. – Köpmannen Sture Malmgren blev 1938 ägare av fastigheten. Han fick fyra år senare bygglov för omändring på andra våningen av lägenheter till kontor. Här drevs så stor specialaffär i spelvaror, sportpriser och dekorationsartiklar m.m.

Efter att ha haft olika andra ägare fr.o.m. 1965, då lov för ombyggnad av kontorslokaler gavs, köptes fastigheten 1991 av Centrumfastigheter i Kristianstad AB. De närmaste åren därefter erhölls lov för ombyggnad av kontor till lägenheter i andra och tredje våningarna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.