Fläschen - tomt 1

Denna den nordligaste tomten sålde staden 1922 till advokaten, hovrättsnotarien Hilding Ljunggren, som samma år fick bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus.

Ort: Kristianstad
Område: Norr
Kvarter: Fläschen

Det var ett i tre delar vinklat hus, följande gatans sträckning, uppfört i ett och ett halvt plan med valmat tak samt frontespis och öppen veranda i söder. I byggnadens östra del inrymdes bilgarage.

Fastigheten köptes 1945 av lektorn Oskar Kjellén och hans hustru Astrid. Den förstnämnde sålde så 1985 till Bo Rosenberg och Agneta Ihse, vilka samma år fick bygglov för en del interiöra arbeten.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.