Fältmarskalken - inledning

Kvarteret är beläget i norra delen av det sydvästra parti av staden, som 1847 härjades av en svår eldsvåda.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fältmarskalken

Det fick genom Tivoligatans framdragande efter branden sin sydliga avgränsning och begränsas i dag av Döbelnsgatan (tidigare Lasarettsgatan) i norr; Tivoligatan i söder; Västra Vallgatan (tidigare Gjuterigatan och Wästra Smalgatan) i väster och Västra Storgatan i öster: Kvarterets namn torde kunna syfta på  fältmarskalken, greve Erik Dahlbergh, som på 1670-talet var kommendant i staden.

Kvarteret indelades i två lika stora fastigheter; en indelning, som avvek från den före branden. Dessa tomter kom senare att benämnas nr 1 och 2.  Sedermera har de lagts samman till en fastighet, tomt nr 3.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.