Artilleristen - tomt 7

Denna tomt är belägen på f.d. gamla vallgatan och på mark, som erhållits efter vallens rasering och låg uppenbarligen obebyggd fram till 1902.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Artilleristen

Det nuvarande huset uppfördes för fröken Signe Anderberg efter ritningar av byggmästaren Per Sunesson; det uppges i juli detta år att det är nytt men inte färdigställt.Det var fråga om ett trevåningshus med inredd vindsvåning i tegel med en mindre innergård, byggt i vinkel längs de båda gatorna och försett med frontespiser och ett burspråk. I huset fanns 1902 lägenheter och inkörsport.
Fastigheten såldes 1948 av möbelarkitekten Zenny Hylén till Signe Larsson. År 1964 köptes den av Kristianstads stad, som på 1970-talet sålde till direktören Lennart Dahlqvist, som 1976 fick bygglov för ombyggnation av hyres- och affärshus. År 1981 gavs lov att ta bort balkonger och 1996 för inredande av ungdomslägenheter. År 1997 blev Dahlqvists Fastighetsförvaltning i Kristianstad ägare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.