Allön - inledning

Detta kvarter är beläget mitt i innerstadens västra del och har en påfallande långsträckt form.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Den ursprungliga indelningen i tolv, tvärs igenom kvarteret gående, heltomter återspeglas - efter vissa äldre delningar och sedan i sen tid företagna sammanläggningar - tydligt i dagens likaså tolv tomter. Tomternas längder är i dag ca 38,5-39,0 m. Bredderna varierar mellan ca 15,0 och 19,0 m och ytinnehållet mellan ca 600 och ca 700 kvadratmeter. Kvarteret begränsas av Nya Boulevarden (tidigare Nya Boulevardgatan och Kanal Gatan) i norr, Cardellsgatan (tidigare Wästra Tvärgatan) i söder, Västra Vallgatan (tidigare Westra Smalgatan) i väster och Västra Storgatan (tidigare Stora Westra Gatan) i öster: Kvarteret har namn efter den ö, som utgjorde den centrala punkten i det för staden utstakade området.

Efter ett par sammanläggningar och omnumreringar under 1900-talet, har dagens tolv tomter numren 1-4, 7-9 och 12-16.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.