Allön - tomt 13

Tvåvåningshuset i tegel vid storgatan stod enligt uppgift under uppförande 1762.

Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Det var postdirektören Christian Ludvig Widell, som var ägare då liksom också när de norra och södra gårdsbyggnaderna, båda i två våningar och i korsvirke, uppfördes omkring 1778 resp. omkring 1788. Man ville från myndigheternas sida uppmuntra till byggande av stenhus och postdirektören Widell var en av dem i staden, som i enlighet härmed fritt erhöll tegel och murkalk till sitt hus.

En namnkunnig senare ägare var generalen, sedermera friherre Carl Fredrik von Cardell, som bodde här på 1810-talet. Enligt traditionen skall han ha låtit spärra av storgatan när han skulle sova middag och ville ha lugn och ro.

Omkring 1850 ägdes gården av överstinnan Sophie Peyron. Storgatehuset, som inrymde boningsrum över två välvda källare, hade då senast blivit betydligt reparerat 1847 och de tidigare norra och södra längorna hade ersatts med nybyggen samma år, båda halvhus och längre än sina föregångare. Den norra längan var uppförd i tegel och den södra i rappat korsvirke och båda var bostadshus. I väster fanns dels en stallänga, dels en vagnsbods- och vedbodslänga, båda i skiftesverk och korsvirke. Gården var eventuellt öppen mot gatan i väster.
Två nya hus tillkom sedan 1851 i väster, tydligen efter att de båda ekonomibyggnaderna här rivits. Det var en halvlänga i korsvirke och tegel i en våning omedelbart väster om den befintliga norra längan, som inrymdebl.a. stall och vagnsport och som gränsade mot den andra nya byggnaden, en tvåvåningsbyggnad i korsvirke längs bakgatan. Här fanns inkörsport, vagnsport, boningsrum m.m.

Juveleraren Lars J. Dahlberg blev sedermera ägare av gården 1886. Året därpå lät han utföra en hel del arbeten. Storgatehuset och den norra längan, vilka tillsammans nu betraktades som en vinkelbyggnad, reparerades liksom den södra längan, som också byggdes till i väster. I denna länga fanns lägenheter. Smalgatehuset och det anslutande huset i norr betraktades nu också som ett vinkelhus, ombyggt samma år och inrymmande lägenheter.

År 1914 köpte pappershandlaren Oscar Olsson gården och året därpå skedde förändringar i storgatehuset. Detta fick nu ett stort skyltfönster och en butiksdörr på varje sida om huvudentrén och vidare ombyggdes vindsvåningen; huset uppges nu ha mansardvåning mot gatan.

Under änkefru Johanna Anderssons tid som ägare gavs 1932 bygglov för inredande av kafélokal i storgatehusets och dess vinkels ovanvåning.

Fru Gerda Ewers och fröken Margareta Ewers köpte fastigheten 1941 och fick året därpå bygglov för inredande av vindsvåningen i storgatehusets vinkel till damskrädderi. År 1961 stod sedan Inga-Lill Lindqvist, född Ewers, som ägare till fastigheten, som sedan ägdes inom familjen till 1995, då Pär Frankenius köpte den. – Under lång tid har här funnits klädesaffär.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.