Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Allön - tomt 7

Hovsekreteraren Fredrik Folqvart Cedergreen ägde denna fastighet 1828. Den var då bebyggd med tre hus. Vid Storgatan låg ett korsvirkeshus i två våningar, vars ålder inte kunde uppges bestämt (en annan källa uppger 1791, att det var byggt ”i senare åren”).
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 8

Denna tomt ägdes 1828 av kopparslagaren Sven Lindström och var då bebyggd med tre hus. Vid Storgatan låg ett tvåvåningshus. Uppgift om ålder saknas.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 9

Hovrättsfiskalen Per Johan Hertzman ägde 1832 denna fastighet. Vid Storgatan fanns ett tvåvåningshus i rappat korsvirke, uppfört omkring 1780.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Artilleristen - inledning

Kvarteret är beläget i nordvästra delen av det område av staden i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Artilleristen

Artilleristen - tomt 7

Denna tomt är belägen på f.d. gamla vallgatan och på mark, som erhållits efter vallens rasering och låg uppenbarligen obebyggd fram till 1902.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Artilleristen

Artilleristen - tomt 8

På denna tomt, som vid tiden för den stora branden som 1847 härjade i området, ägdes av kaptenen Mathias Rosenblad, ska ett ”stenhus” ha undgått att brännas ned.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Artilleristen

Artilleristen - tomt 9

Byggnaderna här uppfördes omkring 1862 av kaptenen Wilhelm Lagercrantz på mark, som huvudsakligen motsvarade den gamla vallgatan och den raserade vallen.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Artilleristen

Båthamnen - inledning

Kvarteret är beläget utanför och väster om den forna fästningsstadens norra del på mark, som före befästningsverkets raserande vid slutat av 1850-talet benämndes Commendantsbetet.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Båthamnen

Båthamnen - tomt 1

Sydligaste delen av tomten, som tillhör Kristianstads kommun och som dessförinnan tillhört staden, utgjordes fram till första hälften av 1870-talet av västligaste delen av den kanal, som sträckte sig tvärs igenom staden och som till största delen lades igen vid nämnda tid.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Båthamnen

Christian IV:s skola - del av Kristianstad 4:4

Denna fastighetsdel med f.d. Södra Folkskolan, är belägen alldeles öster om sydligaste delen av själva stadskärnan. Området motsvaras av såväl mark mellan olika vallgravar som igenfyllda delar av dessa inom sydöstligaste delen av de efter 1700-talets mitt utbyggda befästningsverken.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Christian IV:s skola
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.