Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Blekan - tomt 9

Tomten ingick förr, liksom granntomterna i norr, i mark som tillhörde den ett stycke nordost därom belägna bondgården Åhus nr 55.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Blekan

Greta - tomt 6

En föregångare till boningshuset vid torget kan eventuellt ha drabbats av brand 1774.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Greta

Vesslan - tomt 3

Denna tomt vid kvarterets nordöstra hörn ingick i äldre tid i en större tomt, som omfattade också de två granntomterna i väster.
Ort: Åhus
Område: Väster
Kvarter: Vesslan
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.