Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

General Ulfeldt - tomt 13

Denna tomt utgjordes förr av två olika tomter. På den västra låg 1831, då urmakaren Peter Uhrström var ägare, vid torget ett tvåvåningshus i korsvirke, som uppförts omkring 1800.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 14

Vid storgatan finns det så kallade Kungshuset. Det är byggt i tegel och stod färdigt 1708 eller 1709, bedömt som stadens mest påkostade privatbostad vid denna tid. Under första hälften av 1710-talet bodde den landsförvisade polske kungen Stanislaus Leczinsky här med familj.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 2

Denna tomt, som är kvarterets hörntomt i nordöst, var omkring 1870, då den ägdes av mamsell Laura Schmitt, bebyggd med fyra olika längor.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 3

År 1836 påbörjade smedänkan Christina Lindbom att uppföra ett nytt boningshus vid Storgatan.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 4

På 1830-talet ägdes denna tomt av gördelmakaremästaren Jöns Höllström.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 5

Guldsmeden H. J. Ljungqvist ägde 1828 denna tomt och var då i färd med att uppföra ett nytt hus vid gatan, avsett att stå färdigt under året.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 6

Tomten ägdes 1828 av guldsmeden J. Sonnberg.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 7

Här fanns omkring 1830, då bryggaren Sven Joh. Åkerman var ägare, ett tvåvåningshus i korsvirke vid gatan, uppfört kanske omkring 1775.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

General Ulfeldt - tomt 8

Omkring 1830 hade denna fastighet samma ägare som grannfastigheten i väster, bryggaren Sven Joh. Åkerman, och var då bebyggd med ett korsvirkeshus vid gatan, i dels två, dels en vånings höjd och av okänd ålder.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: General Ulfeldt

Granaten - inledning

Kvarteret är beläget i sydligaste delen av det område i sydväst av staden, som härjades av en omfattande eldsvåda 1847.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Granaten

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.