Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Erik Dahlberg - inledning

Detta kvarter är beläget i nordöstra delen av det område i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Erik Dahlberg

Erik Dahlberg - tomt 3

Denna tomt utgör kvarterets östra hälft. Året före den stora brand, som 1847 härjade i stadens sydvästra del, lät kopparslagaremästaren Anders Werlin, som ägde större delen av tomten, brandförsäkra sina byggnader.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Erik Dahlberg

Erik Dahlberg - tomt 4

Denna tomt, som utgör kvarterets sydvästra del, var omkring 1805 huvudsakligen bebyggd med en länsbokhållaren Jöns Lundgård tillhörig gård.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Erik Dahlberg

Erik Dahlberg - tomt 5

Denna del var 1805 bebyggd i norr till ungefär västra hälften av handelsmannen Jonas Lindquists.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Erik Dahlberg

Fotangeln - inledning

Kvarteret är beläget i sydöstra delen av det område i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Fotangeln - tomt 2

Vid 1780-talets början utgjordes det område, som nu utgör tomten nr 2, av tre olika tomter, bebyggda med korsvirkeshus vid gatan i öster och med trähus som gårdshus.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Fotangeln - tomt 4

Den nuvarande tomten, utgörande kvarterets sydöstra del, motsvarar i stort tre tomter vid början av 1780-talet.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Fotangeln - tomt 5

Större delen härav ingick omkring 1780 i en tomt, som var bebyggd med korsvirkeshus vid gatan i väster och i söder på tomten samt med ett trähus i öster.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Fotangeln

Frimuraren - inledning

Detta kvarter, som är beläget söder om Stora Torg, hängde i äldre tid fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret söder om denna gata.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren

Frimuraren - tomt 1

Denna tomt utgör kvarterets nordvästra del, västra delen av frimurarnas byggnadskomplex.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Frimuraren
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.