Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka bidrag för byggnads- eller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Åtgärderna kan avse miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, men bidrag kan även lämnas till underhåll och förnyelse. Även nyare byggnader kan komma ifråga om de är tidstypiska.

Bidraget kan endast avse miljöbetingade merkostnader och i regel för åtgärder där medel inte bedöms kunna utgå från annat håll. Bidraget beslutas av byggnadsnämnden och kan sökas av den som har nytta av åtgärden.

Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.