Arkitekturpris

För första gången delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Priset kan också ges till ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

En betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning kan exempelvis avse:

- enskilda nya byggnader, byggnadsverk, stadsrum eller andra bebyggelsemiljöer.

- tillbyggnader, ombyggnader eller andra ändringar av redan befintliga miljöer eller byggnadsverk.

- informativa och/eller opinionsbildande insatser.
 

Vem vill du nominera?

Om du vet någon eller några som du anser bör vinna arkitekturpriset kan du skicka in din nominering till oss. Skriv ner namn och kontaktuppgifter till den du vill nominera samt en motivering varför du anser att din kandidat bör vinna. Skicka uppgifterna senast den 15 mars 2021 till katarina.olsson@kristianstad.se eller per post till

Kristianstads kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.