Friggebod

Den numera klassiska friggeboden är – bredvid altan, uteplats och skärmtak – det kanske vanligaste tillskottet på en villatomt.

Bygglovsbefriade friggebodar ­­- en eller flera - får uppföras i nära anslutning till en- och tvåbostadshus så länge följande krav är uppfyllda:

  • de får inte uppta en större sammanlagd area än 15 m² per fastighet
  • taknockshöjden får inte överstiga 3 meter
  • avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter

Om angränsande grannar går med på åtgärden får byggnaden dock uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Det är inte möjligt att placera en friggebod närmare allmän platsmark (gata, park, natur) än 4,5 meter. Då kräver åtgärden bygglov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.