Långa handläggningstider

Vi har för tillfället långa handläggningstider. Anledningen är en kombination av rådande pandemi, ökat inflöde av ärenden samt färre handläggare på grund av bland annat vakanser och semestrar. Den 20/7 - 31/7 är den rådgivande telefonen stängd och vi svarar på e-post i begränsad utsträckning.

Vår förhoppning är att så snart det är möjligt korta handläggningstiden. Rekrytering av nya bygglovshandläggare pågår och vårt handläggningsarbete är det som prioriteras högst för närvarande. Enligt lag ska vi fatta beslut i ett ärende inom tio veckor efter det vi mottagit kompletta handlingar. Tyvärr är detta förnärvarande inte alltid möjligt för oss att hålla. Om ditt ärende tar längre än tio veckor att handlägga har du rätt till reducerad avgift. 

Det här kan du göra

För att hjälpa oss att snabba på handläggningstiden kan du göra följande

  • Ta gärna hjälpa av konsult/fackman t ex arkitekt, ingenjör eller liknande för att säkerställa att din ansökan är tydlig och fackmässigt utförd. Det underlättar när hanteringen av ditt ärende kommer igång.
  • Säkerställ att det du vill göra uppfyller de bestämmelser och krav som framgår av eventuell detaljplan, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Detaljplaner finns att se och läsa i Kristianstadskartan (https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/kartor/), och på Boverkets webbplats finns mycket nyttig information att läsa (https://www.boverket.se/sv/byggande)
  • Om du har frågor om din ansökan har kommit in och registrerats så kan du vända dig till Medborgarcenter (tele 044-13 50 00). Vänta några dagar efter att den skickats in eftersom det kan vara viss fördröjning på registreringen av handlingar.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.