Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Norrlia 2:3, Nybyggnad av mobilmast

Hi3G Access AB ansöker om bygglov för uppsättning av ny mobilmast på fastigheten NORRLIA 2:3. Placeringen är mellan Degeberga tätort och Norrlia, öster om Lökarödsvägen i höjd med Granlund.
Anläggningen består av en 48 m hög mobilmast. Placeringen är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom riksintressen för friluftsliv och naturmiljövårdsområde.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2018-02-05.

Handlingar till ärendet finns nedan under relaterad information samt på
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12, Stora Torg
291 80 Kristianstad 

Upplysningar lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00 eller reza.zargari@kristianstad.se.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.