Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Hammar 9:151 Ansökan om bygglov för flerbostadshus

 

K-fastigheter ansöker om bygglov för tre flerbostadshus, miljöhus, förrådsbyggnader och parkeringsplatser på planerad avstyckning från Hammar 9:151 (nya bostadsområdet i Hammar).

Det föreslagna bostadshuset som vetter mot blivande gallerian avviker från detaljplanen genom att hörnet i sydöst på en mindre del skjuter ut på mark som inte ska bebyggas. Samma hörnparti är även i fem våningar (detaljplanen medger fyra våningar).

 Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länk:

Ansökan om bygglov för flerbostadshus

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra möjlighet att yttra sig. Synpunkter ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2017-06-26. Upplysningar lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller roger.jonsson@kristianstad.se.

 

Åhus 557:50 tidsbegränsat bygglov för uppsättning av två mastvagnar

Telenor Sverige AB och 3G Infrastructure Service AB ansöker om tidsbegränsat bygglov 2017-06-28 – 2017-07-28 för uppsättning av två mastvagnar på fastigheten Åhus 557:50. Placeringen är på södra delen av nya Täppetstranden och öster om tennisbanorna. Anläggningen består av två 30 m höga mastvagn för mobiltelefoni.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länkar:

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för mastvagn, Telenor Sverige AB

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för mastvagn, 3G Infrastructure Service AB

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendena bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2017-06-17. Upplysningar lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller reza.zargari@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.