Fyrverkerier

Det är endast tillåtet att skjuta fyrverkerier på offentlig plats utan polisens tillstånd mellan klockan 18 på nyårsafton och klockan 02 på nyårsdagen. För att använda fyrverkerier ska du vara minst 18 år, nykter och följa bruksanvisningen.

Många känner inte till vilken kraft som finns i fyrverkeripjäser. En felaktigt hanterad pjäs kan innebära stora risker för människor och egendom. Om du dessutom är onykter, ökar olycksrisken betydligt. För att köpa, äga eller hantera fyrverkerier ska du vara 18 år.

Bara mellan 18 på nyårsafton och 02 på nyårsdagen

Om du ska skjuta fyrverkerier på allmän plats i Kristianstads kommun krävs alltid tillstånd av polisen förutom mellan klockan 18 på nyårsafton till klockan 02 på nyårsdagens morgon. Det är alltid förbjudet att skjuta fyrverkerier på Centralsjukhusets, CSK:s, område och på offentlig plats inomhus.

Om du vill använda fyrverkerier vid annan tid, ska du kontakta polisen och söka tillstånd. Du hittar en länk under relaterad information. 

Var rädd om dig själv och andra!

  • Var rädd om dig! Håll avstånd till fyrverkeripjäserna.
    När du avfyrar dem – använd skyddsglasögon och var nykter.
  • Var rädd om dina och andras barn och ungdomar! Fyrverkerier får inte säljas till personer under 18 år och de får heller inte använda dem. Att sälja till underåriga eller att langa fyrverkerier till dem kan ge böter eller fängelse.
  •  Visa hänsyn! Både mot medmänniskor och djur.

Försäljning av fyrverkerier

Den som vill sälja fyrverkeriermåste enligt lag ha tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Räddningstjänsten. Mer information om detta hittar du under informationen om brandfarliga, explosiva varor här på webbplatsen. Se länk under relaterad information.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.