Valborgsmässoeldar

Om du arrangerar valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver också markägarens tillstånd, helst skriftligt. För mindre brasor inom egen förening eller tomt behöver du inget tillstånd.

Du som anordnar valborgsfirandet ansvarar för att eldningen sker på ett säkert sätt. Kolla aktuella väderförhållanden, eventuella eldningsförbud eller liknande. med berörda. Information hittar du bland annat hos länsstyrelsen, räddningstjänsten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Du får bara ha trädgårdsavfall som kvistar och löv i din valborgsbrasa.
  • Begränsa brasan till som mest 6-8 meter i diameter och 3-4 meter i höjd. 
  • Välj en plats så att elden inte riskerar att spridas till närliggande byggnader eller vegetation. Räddningstjänsten rekommenderar ett avstånd på minst 75 meter till större vägar, järnväg eller byggnader.
  • Röj ett område på minst fem meter kring brasan från gammalt fjolårsgräs eller liknande samt vattna så att marken blir ordentligt fuktig.
  • Använd aldrig bensin för att tända brasan, utan till exempel torra kvistar.
  • Visa hänsyn till grannar och placera brasan så att röken eller askan inte besvärar de som bor i närområdet.

Det ska finnas något att släcka elden med på platsen, till exempel en vattenfylld brandslang, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor och hinkar. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden. Ha en brandfilt till hands.

Det ska också finnas möjlighet att larma räddningstjänsten snabbt och enkelt från platsen. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Du som anordnar en valborgsmässoeld är ansvarig för hela brasan och det är du eller den person som du utsett som måste vara på plats tills elden har brunnit ut och släckts helt och hållet.

Tänk på våra smådjur när du ska elda

Många smådjur och småfåglar bygger bo i våra ihopsamlade rishögar, till exempel igelkottar, rödhakar och bofinkar. Om du flyttar rishögen eller använder en pinne för att peta runt ordentligt i högen innan du tänder, kan du rädda många djur.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.