Yngsjö

Här hittar du markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas i Yngsjö.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Yngsjö

Tillbaka

Vanliga frågor

  • Jag har en trekammarbrunn, vad gäller för sluttömning?

   Renhållningen aviserar fastighetsägare med trekammarbrunnar när det är dags för den årliga tömningen av brunnen. Det år du ska ansluta till det kommunala VA-nätet kan kontakta renhållningen och istället anmäla att du  vill sluttömma brunnen efter att det nya avloppet kopplats på. På så sätt slipper du betala för två tömningar av brunnen under året. När den är tömd, kan du antingen gräva bort den om du vill, eller fylla den med singel/sand och låta den vara kvar på tomten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.