Lingenäs bostadsområde

Här finns markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas på Näsby, intill Lingenässkolan och Berga förskola.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär 

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Majoren 1, Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30 och i höjd RH2000.

DWG-fil VA-anslutningspunkter, med höjder

Geoteknik, planeringsunderlag

Geoteknik, undersökning

Borrprofiler

Borrpunkter

Villkor och viten

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.