Åhus Täppetområdet

Här hittar du markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas vid Täppetområdet i Åhus . Här ligger Kvarteren Älgörten och Tätörten.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Tätörten

DWG-fil Älgörten

DWG-fil Älgörten och Tätörten

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.