Tilldelade markanvisningar

På de här sidorna kan du läsa om de markanvisningar som tilldelats olika byggherrar och där byggandet pågår.

På respektive markanvisning kan du ta del av de olika områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.