Åhus Täppetområdet, etapp 3

Här hittar du markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas vid Täppetområdet i Åhus, etapp 3. Området är markanvisat och sålt. Utbyggnad pågår!

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Avtal villkor och vite

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Åhus etapp 3

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.