Pågående markanvisningar

Här kan du ta del av aktuella markanvisningar i Kristianstads kommun. För närvarande har vi inga pågående markanvisningar. Nya presenteras under hösten.

.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.