Pågående markanvisningar

Här kan du ta del av aktuella markanvisningar i Kristianstads kommun.

På respektive markanvisning beskriver vi områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Kommande markanvisningar

Under 2019 planerar vi att göra markanvisningar på följande områden:

  • Önnestad 112:1 (del av). Detta förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft och att infrastruktur byggs.
  • Vä 2:107.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.