Pågående markanvisningar

Här kan du ta del av aktuella markanvisningar i Kristianstads kommun.

På respektive markanvisning beskriver vi områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder. Markanvisningarna annonseras på hemsidan.

Kommande markanvisningar

Under 2019 planerar vi att göra markanvisningar på följande områden:

  • Åhus Täppet, mitt kvarteret, förutsätt att infrastrukturen byggs ut
  • Sommarlust, markanvisas i tidigt skede, under detaljplaneprocessen
  • Önnestad 112:1 (del av). Förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft och att infrastruktur byggs.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.