Markanvisning

Markanvisning betyder att en exploatör har rätt att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde. På de här sidorna redovisas kommunens pågående och tilldelade markanvisningar.

På respektive markanvisning beskriver vi områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Kommande markanvisningar

Nya markanvisningar kommer att presenteras under hösten.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.