Tomtpriser

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus. Vissa tomter går att ansluta till fjärrvärme- och fibernätet.

Tomtpriser
Ort/områdePris/900 kvmPris/kvm
över 900 kvm
Anslutning
till fiber
Anslutning
till fjärrvärme
Arkelstorp 50 000 kr 25 kr    
Bäckaskog 50 000 kr 25 kr    
Degeberga 50 000 kr 25 kr    
Everöd 100 000 kr 100 kr    
Linderöd 50 000 kr
90 000 kr
15 kr
30 kr
   
Kristianstad, Näsby, Herrestadsvägen 450 000 kr 100 kr  x  
Rickarum 40 000 kr 15 kr              
Tollarp 90 000 kr 25 kr    
Träne 40 000 kr 15 kr    
Vanneberga 40 000 kr 15 kr    
Yngsjö 650 000* kr 200 kr                       
Åhus Libbstickevägen 890 000 kr 200 kr x  
Åhus Täppet 850 000 kr 200 kr x  
Åhus, Grobladsvägen m.fl. 950 000 kr 200 kr x  
Önnestad 90 000 kr 30 kr    
Östra Sönnarslöv 40 000 kr 15 kr    

 

Priserna i andra kolumnen gäller för tomter med en areal av 900 kvadratmeter. För tomter som avviker från denna areal regleras tomtpriset med 100, 60, 30, 25 eller 15 kronor per kvadratmeter.
*För Yngsjö gäller tomtareal på 1000 kvadratmeter och överstigande areal regleras med 200 kronor per kvadratmeter. 

Fjärrvärme och fiber

Finns det fjärrvärme och fiber i området är du som fastighetsägare skyldig att ansluta dig.

Anslutningsavgifterna tillkommer till tomtpriset

 • Fjärrvärme:  25 000 kronor
 • Fiber: 15 500 kronor gäller från 20180101
 • Fjärrvärme, Månvägen ej fastlagt.

Det kommunala bolaget C4 Energi ansvarar för fjärrvärme och fiberutbyggnaden. 

Ytterligare kostnader som tillkommer

 • Vatten- och avlopp
 • Bygglov, bygganmälan
 • Nybyggnadskarta och utsättning
 • Elanslutning via C4 Energi eller genom E.ON. Du kontaktar respektive elleverantör.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.