Tomtpriser

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus. Vissa tomter går att ansluta till fjärrvärme- och fibernätet.

Tomtpriser
Ort/område Pris/900 kvm Pris/kvm
över 900 kvm
Anslutning
till fiber
Anslutning
till fjärrvärme
Arkelstorp 50 000 kr 25 kr    
Bäckaskog 50 000 kr 25 kr    
Degeberga 50 000 kr 25 kr           x  
Everöd 100 000 kr 100 kr    
Linderöd 50 000 kr

15 kr

          x  
Kristianstad, Näsby, Herrestadsvägen 450 000 kr 100 kr  x  
Rickarum 40 000 kr 15 kr              
Tollarp 90 000 kr 25 kr    
Träne 40 000 kr 15 kr    
Vanneberga 40 000 kr 15 kr    
Yngsjö 650 000* kr 200 kr                       
Åhus Libbstickevägen 890 000 kr 200 kr x  
Åhus Täppet 850 000 kr 200 kr x  
Åhus, Grobladsvägen m.fl. 950 000 kr 200 kr x  
Önnestad 90 000 kr 30 kr    
Östra Sönnarslöv 40 000 kr 15 kr          x  

 

Priserna i andra kolumnen gäller för tomter med en areal av 900 kvadratmeter. För tomter som avviker från denna areal regleras tomtpriset med 100, 60, 30, 25 eller 15 kronor per kvadratmeter.
*För Yngsjö gäller tomtareal på 1000 kvadratmeter och överstigande areal regleras med 200 kronor per kvadratmeter. 

Fjärrvärme och fiber

Finns det fjärrvärme och fiber i området är du som fastighetsägare skyldig att ansluta dig.

Anslutningsavgifterna tillkommer till tomtpriset

  • Fjärrvärme:  25 000 kronor
  • Fiber: 15 500 kronor gäller från 20180101
  • Fjärrvärme, Månvägen ej fastlagt.

Det kommunala bolaget C4 Energi ansvarar för fjärrvärme och fiberutbyggnaden. 

Ytterligare kostnader som tillkommer

  • Vatten- och avlopp
  • Bygglov, bygganmälan
  • Nybyggnadskarta och utsättning
  • Elanslutning via C4 Energi eller genom E.ON. Du kontaktar respektive elleverantör.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.