Nya villaområden

Här nedan finns information om kommunens nya villaområden.

Bäckaskog

Tio nya villatomter planeras att släppas. Tomterna kommer att vara i förlängningen av Peder Billes Väg. På grund av fornlämning som ligger mitt i utbyggnadsområdet har vi ansökt om arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte hos Länsstyrelsen som kommer att kräva att det går till slutundersökning. I dagsläget är det osäkert om och när slutundersökningen kommer att slutföras. Av den anledningen är det osäkert när och om samt vilket antal villatomter som kan släppas till tomtkön. Vi återkommer när mer information finns. På grund av ovanstående tar kommunen inte emot nya tomtköanmälningar i Bäckaskog.

Ovesholm

Innan tomterna släpps krävs en detaljplaneändring. Tidsplanen är inte fastlagd.  Tomterna kommer att vara i anslutning till Marbäcksvägen.

Nya villatomter planeras utmed Mansdalavägen. Tomter kommer att släppas efter justering av detaljplanen samt utbyggnad av infrastrukturen. Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas kan ett mindre antal tomter släppas under år 2023. Resterande tomter kommer att släppas längre fram. Tomtkön till Vä är mycket lång. Tomtkön är därför för tillfället stängd för nya anmälningar.

Åhus

Kommunen har inte några planer på nya villatomter i Åhus. Kommunen vet inte om och när det kommer att släppas kommunala villatomter till tomtkön. Tomtkön till Åhus är mycket lång. Tomtkön är därför för tillfället stängd för nya anmälningar.

Tollarp

Alla tomter reserverade. Detaljplanearbete beräknas starta under 2022. Oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön. Tomtkön är för tillfället stängd för nya anmälningar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.