Adresser och namnsättning

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att ta fram namn på gator och vägar för att kunna sätta adresser. Ibland namnsätts även platser och torg.

Varje byggnad ska ha en adress, som talar om var huset finns. Adressen ska bestå av ett gatunamn och nummer. Adresserna är grunden för postens adresser och folkbokföringsadresser. Dessutom är de till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Namnberedning

Kristianstads kommun har en namnberedning som består av tjänstepersoner och politiker. De föreslår namn och adresser och sedan är det politikerna i kultur- och fritidsnämnden som tar besluten.

Föreslå namn

Som kommuninvånare har du också möjlighet att bidra med namnförslag. Det gör du genom att antingen lämna ett medborgarförslag eller skicka ett brev till oss.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.