Skadedjur

Djur som ofta upplevs som skadedjur är insekter samt råttor och möss. Om du bor i lägenhet och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Bor du i villa bör du kontakta ett skadedjursbekämpningsföretag.

Problem med råttor

Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård ska du kontakta något företag som har hand om skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Om du bor i lägenhet och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 

Viktig information från Kemikalieinspektionen

Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos
Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter. Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning.

Läs mer på: https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2019-12-18-anvandningsvillkoren-skarps-for-musmedel-med-alfakloralos

Produkter avsedda för bekämpning av råttor tillhör behörighetsklass 1 So.
Detta betyder att de bara får användas av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd.
Tillståndet utfärdas av Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor. Den som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel mot råttor kan därför behöva tillstånd från både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Är syftet att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål från råttor, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd då syftet är att skydda andra platser än bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Exempel på sådana platser, där användning kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket, är lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar dit allmänheten inte har tillträde.”

Problem med skadeinsekter

Om du har problem med skadeinsekter som till exempel mal, pälsängrar och vägglöss i ditt eget hus ska du ringa till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och att förebygga framtida problem. Bor du i hyreslägenhet ska du kontakta fastighetsägaren. Får du inte gehör från fastighetsägaren kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

 • Svartfågel, råka

  Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, korp eller råka.

  Den art som vanligen avses i skyddsjaktssammanhang i Kristianstad är råka, som lever i stora kolonier runt om i orterna, främst kring Vä. Skyddsjakt på råka bedrivs främst på våren, oftast mellan april och juni månad. 

  Många invånare anser att ljudet och spillningen kring fågelkolonierna är störande och att den skyddsjakt som bedrivs är otillräcklig. Kommunen mottar årligen många kreativa idéer på hur råkorna borde hanteras. Utöver de formella bestämmelserna för skyddsjakt finns det många andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när vilt ska skyddsjagas, särskilt i tättbebyggt område.

   

   

 • Förvildade katter

  Ingen skyddsjakt på katter sker utan att det utan rimliga tvivel kan konstateras att katten faktiskt är vild. Skyddsjägaren inhämtar alltid polisens godkännande i varje enskilt fall.

  Skyddsjakt bedrivs heller aldrig på tamkatter, oavsett om de orsakar skada eller annan olägenhet. Ägarens ansvar för sin tamkatt regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.