Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar.

Ofta upptäcker du inte fuktproblemen förrän det börjar lukta illa i byggnaden. Den dåliga lukten kan bero på att mögel eller bakterier har växt till på olika material i huset. Det är viktigt att du känner till att alla mögelsvampar inte avger den ”klassiska mögellukten”. Om du upptäcker något av följande problem i din bostad bör du göra något åt det:

 • Synliga vattenskador på golv, väggar och tak, till exempel bubblor i mattor och mögelfläckar eller färgförändringar.
 • Om det finns insekter som normalt tycker om fukt i torra utrymmen till exempel hoppstjärtar och silverfiskar.
 • Kondens på insidan av fönstren.
 • Lukt.

Orsaker till problem med fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen och/eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

Fukt i en byggnad kan komma från flera olika håll:

 • Byggfukt (fukt i betong, blött byggnadsmaterial)
 • Regn och snö som läcker in genom tak och väggar
 • Markfukt (dålig dränering, dåliga fuktspärrar)
 • Fukt från aktiviteter inomhus (dusch, tvätt, städning, matlagning, luftfuktare)
 • Vattenskador (läckande installationer, översvämningar med mera)

Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och vilken luftomsättning (hur ofta luften byts ut) det är i bostaden. Om det är hög luftfuktighet inomhus beror det många gånger på att ventilationen är bristfällig, framför allt om det händer vintertid.

Alltför höga fuktnivåer kan leda till fuktskador i byggnadskonstruktion och material och det kan i sin tur ge upphov till mögel- eller bakterietillväxt och i värsta fall rötsvampar som angriper och förstör trä. Fukt kan också göra att olika kemiska ämnen avges till luften från byggnadsmaterial.
 

Vad kan du själv göra?

Du kan förebygga fukt- och mögelskador genom att tänka på att göra följande

 • Använd ett duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter du har duschat och badat.
 • Rengör badrummets golvbrunnar, under badkaret samt runt lister på badkaret eller duschen.
 • Kontakta alltid din fastighetsägare innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.
   

Vad kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen göra?

Har du problem med fukt och mögel kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt. Du kan anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst, du kan välja att vara anonym eller logga in med ditt Bank-Id.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.