Nedskräpning

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall och se till att det inte hamnar på fel ställe. Trots möjligheten att lämna avfall på återvinningscentraler dumpas avfall ibland på andra platser.

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. De negativa effekterna av nedskräpning är många - miljö- och hälsomässiga, sociala samt ekonomiska. Skräpiga miljöer kan upplevas som otrevliga och otrygga och städinsatser medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan t ex vara: glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Det innebär att den som skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Även plan- och bygglagen säger att en tomt ska hållas i vårdat skick. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till medborgarcenter.


Nedskräpning vid återvinningsstation

Anmäl i första hand nedskräpning vid återvinningsstationer till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) på telefonnummer 0200-880311.

Skräpmätning i innerstaden

Kommunen genomför en skräpmätning i Kristianstads innerstad vartannat år. Mätningen görs i samarbete med Håll Sverige rent och datan sammanställs i ett skräpfacit, som beskriver hur mycket skräp som ligger på marken i innerstaden, hur det är fördelat och vad det består av.

2016 såg nedskräpningen ut så här i innerstaden:

 • Det fanns i genomsnitt 5,18 skräp per 10 kvadratmeter
 • 63 % av skräpet består av cigarettfimpar, vilket är det enskilt största nedskräpningsobjektet.
 • 12 % av skräpet är papper.
 • 10 % av skräpet är snus.
 • Onsdagar är den skräpigaste dagen i veckan

Hela resultatet kan läsas i skräpfacit under relaterad information.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.