Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall. Om du planerar att kompostera matavfall ska du först anmäla det till kommunen. Det kan medborgarcenter hjälpa till med.

Det går bra att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten. När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. För att få kompostera matrester måste du däremot göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utsorterat matavfall som hämtas av Renhållningen i Kristianstad används för produktion av biogas.

 

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.