Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Renhållningens återvinningscentral i Åhus. Foto: Renhållningen
Renhållningens återvinningscentral i Åhus. Foto: Renhållningen

Källsortering och återvinning

I Kristianstads kommun är källsortering och återvinning en viktig del av vardagen. Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, sköter avfallshanteringen. För att få kompostera matavfall eller göra uppehåll i sophämtning och slamtömning behöver du ett tillstånd från kommunen.

Återvinningscentraler

Alla hushåll kan lämna återvinningsbart material och grovsopor till våra fem återvinningscentraler.

 • Arkelstorp
 • Degeberga
 • Kristianstad (Kretsloppsparken i Snårarp)
 • Tollarp 
 • Åhus

Öppettider och detaljer om centralerna hittar du under relaterad information.

Tidningar och förpackningar

Omkring 50 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar finns utplacerade i kommunen. Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för stationerna och det är dit du vänder dig med frågor eller om du ser att behållarna är fulla. FTI:s servicecenter har telefon 0200-88 03 11. På en återvinningsstation kan du lämna:

 • Tidningar
 • Förpackningar av plast
 • Förpackningar av papper
 • Förpackningar av färgat glas
 • Förpackningar av ofärgat glas
 • Förpackningar av metall

Hyreshus och bostadsrättsföreningar kan också ha särskilda insamlingsbehållare.
Återvinningsstationernas placering hittar du under relaterad information. 

Fyrfack - enkel återvinning hemma 

Under våren 2017 lanserar Renhållningen återvinningssystemet fyrfack. Villor och fritidshus får två nya kärl som medger återvinning direkt på tomten. Systemet införs etappvis i kommunen under 2-3 år. Läs mera om fyrfack under den relaterade informationen.

Sopsorteringsguide

Blir du osäker på hur något avfall ska sorteras kan du använda Renhållningens sopsorteringsguide. Du hittar den under relaterad information.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.