Källsortering och återvinning

I Kristianstads kommun är källsortering och återvinning en viktig del av vardagen. Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, sköter avfallshanteringen. För att få kompostera matavfall eller göra uppehåll i sophämtning och slamtömning behöver du ett tillstånd från kommunen.

Renhållningens återvinningscentral i Åhus. Foto: Renhållningen
Renhållningens återvinningscentral i Åhus. Foto: Renhållningen

Återvinningscentraler

Alla hushåll kan lämna återvinningsbart material och grovsopor till våra fem återvinningscentraler.

 • Arkelstorp
 • Degeberga
 • Kristianstad (Kretsloppsparken i Snårarp)
 • Tollarp 
 • Åhus

Öppettider och detaljer om centralerna hittar du under relaterad information.

Tidningar och förpackningar

Omkring 50 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar finns utplacerade i kommunen. Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för stationerna och det är dit du vänder dig med frågor eller om du ser att behållarna är fulla. FTI:s servicecenter har telefon 0200-88 03 11. På en återvinningsstation kan du lämna:

 • Tidningar
 • Förpackningar av plast
 • Förpackningar av papper
 • Förpackningar av färgat glas
 • Förpackningar av ofärgat glas
 • Förpackningar av metall

Hyreshus och bostadsrättsföreningar kan också ha särskilda insamlingsbehållare.
Återvinningsstationernas placering hittar du under relaterad information. 

Fyrfack - enkel återvinning hemma 

Under våren 2017 lanserar Renhållningen återvinningssystemet fyrfack. Villor och fritidshus får två nya kärl som medger återvinning direkt på tomten. Systemet införs etappvis i kommunen under 2-3 år. Läs mera om fyrfack under den relaterade informationen.

Sopsorteringsguide

Blir du osäker på hur något avfall ska sorteras kan du använda Renhållningens sopsorteringsguide. Du hittar den under relaterad information.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.