Hämtning av hushållsavfall

Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, hämtar ditt avfall. Tiderna hittar du på bolagets egen webbplats. Du kan vid behov begära uppehåll i hämtningen eller dela abonnemang med dina grannar.

Renhållningen hämtar förpackningar och tidningar, matavfall och restavfall fastighetsnära. Hos villor och fritidshus hämtas hushållsavfall i fyrfackskärl, kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka. Ett schema för när dina kärl ska tömmas hittar du på Renhållningens hemsida. Du kan även anmäla dig till att få sms-påminnelse dagen innan dina sopor hämtas.
  

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Bor ni inom samlad bebyggelse så får avståndet mellan era fastigheter inte överstiga 200 meter och utanför samlad bebyggelse får det inte överstiga 400 meter mellan era bostadshus.

Ansökan om delat abonnemang görs via blanketten Delat abonnemang som finns under relaterad information.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.